Медиум


ЕКОНОМСКИБиографија


НепознатаЗабелешка


Порталот „Економски“ нема објавено импресум, издавач, адреса, ниту, пак, оние кои ги пишуваат текстовите се потпишуваат под нив.

Тимот на „Медиа Педиа“ успеа да открие дел од имињата на новинарите кои работат овде, а кои се дел од национални тв станици, како и фирмата преку која ги добиваат своите хонорари - „Ем Медиа ДООЕЛ“.

Повеќе за поврзаноста на „Економски“ со останатите портали кои важат за блиски до владејачката структура прочитајте во секцијата Истражувања.Документи