Медиум


ФАКТОРБиографија


Крсте Шајноски има големо искуство во областа на економијата. Од 2009 година работи како доцент на „Економскиот факултет“ на универзитетот „Гоце Делчев“ во Штип. Бил и надворешен консултант на „Илирика фонд менаџмент“- А.Д Скопје, надворешен консултант на маркетинг агенцијата „Република“, извршен директор на „Еуроброкер” А.Д Скопје, како и сопственик и инвестициски советник во консултантската фирма за инвестирање „Инвеститор”.

 

Веб порталот Фактор.мк Шајноски го отвора заедно со Александар Манев, поранешен извршен директор на друштвото за управување со фондови „Илирика“ и бивш претседател на Унијата за инвестициски фондови при Стопанската комора на Македонија. Документи