Медиум


АЛСАТ-МБиографија


Ферик Велија е син на основачот на Алсат ТВ Веби Велија.

Тој ја презема компанијата по смртта на неговиот татко во мај 2009 година.

Веби Велија беше основач  и сопственик на балканската регионална индустриска и консталтинг корпорација „Вебе Групација“ и сопственик на телевизиски станици и во Албанија и Косово. Документи