Медиум


КАНАЛ ТРИ - Дебар ТЕЛЕКАНАЛ А1 - СтрумицаБиографија


Емил Парнаџиски е вработен во компјутерскиот оддел на МЕПСО, државната компанија за пренос на електрична енергија.

Тој, преку фирмата „Емперијан визион“ поседува два медиуми, ТВ Канал три - Дебар и Телеканал А1 -Струмица.

Повеќе за начинот на кој се купени овие медиуми може да се прочита во секцијата ИстражувањаДокументи