Медиум


НОВАБиографија


Биљана Секуловска е долгогодишен новинар и уредник, позната по своите дебатни емисии во поранешната А1 телевизија. Следејќи го секторот надворешна политика, Секуловска беше дописник од Брисел за А1.

По затворањето на А1 телевизија, Секуловска, заедно со нејзиниот колега Борјан Јовановски го отвораат порталот НОВА.

Јовановски е автор на магазинот „Еврозум“ и е првиот дописник од Брисел за Македонија. Документи