Медиум


ТЕЛМА



Биографија


Мнозински акционер во Макпетрол компанија е Командитното акционерско друштво „Оилко“, кое, пак, е основано од самата „Макпетрол“ со цел да ги обавува сите транспортни потреби на друштвото.

Од друга страна, 15,4 отсто од акциите во „Оилко“ се во сопственост на акционерот и претседател на управниот одбор на „Макпетрол“ Андреја Јосифовски.



Документи