Медиум
Биографија


Александар Манев е поранешен извршен директор на друштвото за управување со фондови „Илирика“ и бивш претседател на Унијата за инвестициски фондови при Стопанската комора на Македонија. 

Веб порталот „Фактор“ тој го отвора заедно со Крсте Шајноски. Шајноски бил надворешен консултант на „Илирика фонд менаџмент“- А.Д Скопје, надворешен консултант на маркетинг агенцијата „Република“, извршен директор на „Еуроброкер” А.Д Скопје, како и сопственик и инвестициски советник во консултантската фирма за инвестирање „Инвеститор”.

 

 Документи