Фирма основач


Портал њуз ДОО
Ул. Петар поп Арсов 23/8 СкопјеСопствеништво


Александар Дамовски
( повеќе детали )Директор


Александар РистовУредништво


Главен уредник: 

Александар Дамовски

Фотографија

Роберт АтанасовскиЗабелешка


Веб порталот Мкд.мк има јавно објавен импресум, издавач и контакт. Таму работат познати новинарски имиња, од кои поголем дел се новинари и уредници од првата постава на дневниот весник „Дневник“. 

Главниот и одговорен уредник на Мкд.мк Александар Дамовски е и еден од основачите на „Дневник“.

Сопственици на издавачот на Мкд.мк, Портал Њуз ДОО се новинарите во порталот. 

Веб-порталот Мкд.мк се финансира од кредит и од реклами.

 Документи


Мкд.мк - тековна состојба 1 Мкд мк - тековна состојба страна 2 Мкд мк - тековна состојба страна 3