Фирма основач


Популарни Книги ДООЕЛ СкопјеСопствеништво


Саше Ивановски
( повеќе детали )Директор


Саше ИвановскиУредништво


Уредник 

Игор Стефанов

Лице за контакт 

Саше ИвановскиЗабелешка


Веб порталот Мактел има јавно објавен импресум кој се состои единствено од уредник и од лице за контакт. 

Порталот е исклучително критичен кон владејачката структура, а дел од текстовите често се со несоодветен речник кој не соодветствува со професионалното новинарство. Има појави на говор на омраза, пцовки и недолични коментари. Голем дел од содржините на Мактел се преземаат од други портали, поради што е честа мета на критики од авторите на преземените содржини.

Веб-порталот Мактел за 2013 година има добиено поддршка од Фондацијата Институт Отворено Општество Македонија (Сорос) во вредност од 2.6 илјади евра. 

За да се отворат содржините на Мактел, потребна е претплата од 100 денари месечно. Документи