Фирма основач


Фактор Портал ДОО Скопје
Бул. Партизански Одреди 43 Б/6, СкопјеСопствеништво


Крсте Шајноски
( повеќе детали )Директор


Александар МаневУредништво


Уредник:

Билјана АрсовскаЗабелешка


Порталот Фактор, кој почна да функционира од септември 2012 година, покрива теми претежно поврзани со економијата во Македонија и во светот.

На нивната веб страна има јавно објавен издавач, импресум и контакт. Освен Крсте Шајноски, како управител на издавачот на Фактор се јавува и Александар Манев

Порталот се финансира од сопствени извори.

 

 Документи


Фактор - тековна состојба страна 1 Фактор - тековна состојба страна 2